Nikola Trifunović
Izvršitelj in pooblaščeni vročevalec
Naslov
Mušičeva 15
8000 Novo mesto

Tel.: 07 33 77 430
Fax.: 07 30 21 365


Službo izvršitelja opravljamo kot uradne osebe in naš način dela predpisujeta:


Plačilo izvršitelja predpisuje minister za pravosodje in je določeno v: