Nikola Trifunović
Izvršitelj in pooblaščeni vročevalec
Naslov
Mušičeva 15
8000 Novo mesto

Tel.: 07 33 77 430
Fax.: 07 30 21 365

Izvršitelj Nikola Trifunović je bil imenovan za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Novem mestu. Sedež našega poslovanja se nahaja na Mušičevi 15 v Novem mestu.

Po spremembi in dopolnitvi Zakona o izvršbi in zavarovanju, kjer je upnik prejel pravico o določitvi
izvršitelja, smo pričeli delovati po celi Sloveniji.

Ker se zavedamo, da pri opravljanju neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanj mora izvršitelj delati učinkovito in ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, imamo poskrbljena tudi skladišča za hrambo
in odvoz zarubljenih predmetov. Hramba se nahaja na sedežu poslovanja, kjer opravljamo tudi dražbe.

Razpolagamo pa tudi z večjim ograjenim in varovanim (tako tehnično kot fizično) zemljiščem
na Novomeški c. 18 v Šentjerneju, v izmeri cca. 1000 m2, z možnostjo še dodatnega povečanja
prostora po potrebi, ki je namenjen predvsem za hrambo vozil, strojev,…

Izvršitelj je tudi pooblaščeni vročevalec in opravlja to dejavnost po celi Sloveniji.